Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł wręczył 11 lutego br. nagrodę w konkursie naukowym, którego tematem była odpowiedzialność świadków za składanie fałszywych zeznań – w polskim systemie prawnym i za granicą. Konkurs przeznaczony był dla studentów i doktorantów uczelni krajowych i zagranicznych, a także dla aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych komorniczych oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

   Kapituła konkursowa przyznała nagrodę III stopnia, w wysokości 8 tys. zł, Wojciechowi Engelkingowi, doktorantowi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, za opracowania na temat „Odpowiedzialność karna świadka będącego sprawcą czynu zabronionego za składanie fałszywych zeznań w ujęciu prawno-porównawczym”. Nagroda I stopnia i nagroda II stopnia nie zostały przyznane.
   Konkurs służy aktywizacji środowisk akademickich, a także adeptów zawodów prawniczych, do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach działań na rzecz usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. Celem było między innymi wskazanie możliwości zastosowania w Polsce rozwiązań innych systemów prawnych, na przykład poprzez zmiany ustawodawcze.
Za: MS

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.