W Polsce nieco mniej osób LGBTI doświadcza dyskryminacji w porównaniu z unijną średnią. Jednocześnie Polacy z rezerwą podchodzą do równouprawnienia mniejszości seksualnych. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Homofobii, Transfobii i Bifobii, Przedstawicielstwo KE w Polsce 17 maja zorganizowało - wspólnie z Kampanią Przeciw Homofobii - seminarium na temat równouprawnienia osób LGBTI w Europie.

   Szabolcs Schmidt, kierownik jednostki odpowiedzialnej za politykę antydyskryminacyjną w Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, przedstawił informacje o skali dyskryminacji wobec społeczności LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz interseksualnych) w Europie. Wskazywał, jak różni się sytuacja w Polsce od średniej unijnej.
   Z badania Eurobarometru wynika, że 43,57 proc. osób LGBTI w Polsce doświadczało dyskryminacji lub zastraszania w ciągu roku poprzedzającego badanie, co jest wskaźnikiem poniżej średniej UE wynoszącej 47 proc. Jednocześnie o ile za równymi prawami dla osób LGBTI opowiada się średnio 71 proc. Europejczyków, to w Polsce ten odsetek wynosi 37 proc.
   Szabolcs Schmidt porównał sytuację osób LGBTI i prawne ograniczenia, z jakimi na co dzień się stykają z trudnościami, jakie jeszcze do niedawna towarzyszyły przekraczaniu granic w Europie. „Dla młodego pokolenia jest rzeczą nie do wyobrażenia jak byliśmy poniżani na granicach, z powodu paszportów jakie posiadaliśmy, jak byliśmy nierówno traktowani”. Jak podkreślił Schmidt, Komisja Europejska chce wspierać i dzielić się najlepszymi praktykami z tymi państwami UE, które aktywnie przeciwdziałają przestępstwom wynikającym z nienawiści.
   W trakcie spotkania zaprezentowano również tegoroczną edycję Tęczowej Mapy Europy – corocznego raportu współfinansowanego przez Unię Europejską i przygotowanego przez ILGA Europe. Prezentuje on dane dotyczące równouprawnienia osób LGBTI w Europie. Tym razem Polska na 100 możliwych punktów uzyskała 18, co jest przedostatnim wynikiem spośród państw Unii Europejskiej (średnia wynosi 48 punktów). Indeks analizujący obowiązujące przepisy i polityki publiczne powstaje w oparciu o kryteria w sześciu obszarach:
• równość i zakaz dyskryminacji,
• rodzina,
• wolność zgromadzeń, zrzeszania i ekspresji,
• przestępstwa z nienawiści,
• uzgadnianie płci i integralność cielesna,
• prawo do azylu.
   Wynik kraju determinowany jest przez odpowiedzi TAK/NIE w zakresie każdego z wymienionych kryteriów.
   Adwokat Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii, komentując raport, wskazał na konieczność podchodzenia do jego chwilowych wskazań z pewną rezerwą. „Czasem droga do wzmacniania ochrony jest kręta, państwa robią dwa kroki w stronę równości i jeden do tyłu. To co widzimy teraz to stopklatka - nie powinniśmy zbytnio przywiązywać się do tego co widzimy teraz, wiele razy w różnych krajach sytuacja już ulegała diametralnej zmianie, z reguły na lepsze”.
Za: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Deklaracja Pierwotna

Deklaracja o wersji pierwotnej "Prawa Europejskiego w praktyce" Redakcja "Prawa Europejskiego w praktyce" informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1733-2036). Po ukazaniu się drukiem nowego numeru czasopisma, Redakcja zamieszcza na stronie internetowej www.pewp.pl jego spis treści oraz wybrane publikacje z numeru.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,

Prof. dr hab. Jan Barcz,

Prof. dr hab. Marek Chmaj,

Prof. dr hab. Artur Nowak-Far,

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski,

Prof. nadzw. UW, dr hab. Robert Grzeszczak,

Tomasz Janik,

Adw. dr Rafał Morek,

Dr Joanna Brylak,

Dr Marcin Krzymuski,

Dr Robert Siwik,

Dr Barbara Godlewska-Bujok.